Gå til indhold

Velsignelse

Barnevelsignelse og Ungdomsvelsignelse

I Apostolsk Kirke praktiserer vi barnevelsignelse. Nybagte forældre tilbydes at bære deres 2-3 måneder gamle barn frem i kirken for at menigheden – som et familiefællesskab – kan få lov at bede for og velsigne barnet, sådan som Jesus også gjorde det.

“På et tidspunkt bragte nogle forældre deres børn til Jesus for at han skulle velsigne dem … ‘Lad børnene komme til mig. I må ikke hindre dem, for det er sådan nogle som dem, der får adgang til Guds Rige.'” Markus Ev. 10,13-16.

Se også Mattæus 19,13-15 og Lukas 18,15-17.


Ungdomsvelsignelse

Kirken tilbyder sine unge et intensivt undervisningsforløb (i 7. klasse, valgt bevidst, så det følger folkekirkens konfirmationsårgang), hvor de lærer om Biblen,  om ungdomslivets udfordringer, om troen på den treenige Gud (Fader, Søn og Helligånd) o.m.m.

Jesus sagde som 12-årig til sine forældre: “Vidste I ikke at jeg har en opgave her i min Fars Hus?” Lukas Ev. 2,49.

På samme måde ønsker vi, at de unge må føle sig velkomne i Gud Faders Hus. Dåb er ikke en forudsætning for at måtte blive ungdomsvelsignet – og velsignelsen er ikke en bekræftelse af dåben. Ungdomsvelsignelsen er en skøn anledning til at fejre, at den unge nu er ved at være voksen, og her bekræftes det unge menneske i, at Gud ønsker, at han eller hun vokser i troen og bliver i menighedsfællesskabet mens det går ind i ungdoms- og voksenlivet.
I vores kirke lægges vægt på personlig tro på Jesus Kristus, på oplæring og discipelskab – altså at tro og livsførelse er i god overensstemmelse.

Jesu ungdom opsummeres på denne måde:

“Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham.” Lukas Ev. 2,40

Dette ønsker vi også skal kendetegne de unge, der ønsker at være med i menighedens fællesskab.


Velsignelse ved håndspålæggelse i henhold til Guds ords vejledning om emnet, har en naturlig, høj prioritet.
Barnevelsignelsen er givet i Bibelen og er derfor for os en selvfølgelig handling. Sker oftest indenfor barnets første 3-6 måneder.
Således også ungdomsvelsignelsen, der finder sted  når et barn/teenager- går ind i alderen omkring 13-15 år. Dåben ser vi som en tros og lydighedshandling – som det enkelte menneske tager, når overbevisningen er til stede.
De tre troshandlinger har hver sin egen unikke betydning.

En beslutning om en personlig tro og den deraf følgende dåb, er noget som afgøres af hvert menneske selv – i samspil med Helligånden.