Gå til indhold

Fremgang i menigheden i Nuuk

Ulla og John skriver fra Grønland: Nu nærmer vi os advent og jul, hvilket betyder ”hygge” og travlhed på den gode måde her i Nuuk og i Grønland. INO menigheden her skal forberede sig til advent på næste fredag. Lave adventskrans, pynte kirken og have en hyggeaften for medlemmer og andre der har lyst.

Vi har oplevet en meget stor fremgang i mødedeltagelse så det nu er almindeligt at der sættes ekstra stole op og at der er 150 mennesker til møde. Det udfordrer vore rammer og især når der også er ca. 25 børn i søndagsskolealderen.

En taxachauffør bliver frelst!
Ved en dåb i starten af november hørte vi et skønt vidnesbyrd. Silas er taxa chauffør og fortalte hvordan han i 2013 bl.a. havde lyttet til den kristne radio på 88,5 mHz mens han kørte rundt i sin taxa. En dag skal han køre en person til kirken og han får så lyst til at kigge ind, nu hvor han havde lytte til så meget radio fra den. Han finder det godt at være i kirken og bliver således ved med at komme. En dag overgiver han sit liv til Jesus – og så kom dagen i november, hvor han lod sig døbe.
Vi har også haft den glæde at en af de unge er blevet døbt her i november og flere har modtaget undervisning med henblik på dåb.

Mange børn!!
Da der jo er mange børn med i kirken om søndagen, har vi besluttet i det nye år at holde ”Familiegudstjeneste” hver den 1. Søndag i måneden. Vi skal således til at finde en form at holde den nye gudstjeneste på og har prøvet at forberede os lidt på det, ved at inddrage børnene mere i gudstjenesten.

Nye medarbejdere på radioen
Efter sommerferien, hvor flere gode medarbejdere og medlemmer af menigheden rejste, er der kommet nye til. Også nye medarbejdere på radioen, hvilket er rigtig dejligt. Nye grønlandske stemmer, som laver oplæsning og egne programmer til glæde for mange lyttere.
Der blev også påbegyndt et nyt program ”Neriuteqarputit” – en times forbønsprogram hver 14. Dag, hvor mennesker kan sms’e deres forbønsønsker ind til studiet, hvor så to eller tre værter beder, spiller musik og samtaler. Enkelte aftner har der været over 20-25 henvendelser fra hele landet.

Paamiut
Som I ved, har vi i 2016 sat os det mål at vi ville besøge byen Paamiut (syd for Nuuk) med henblik på at etablere en ny menighed. Vi har således sendt teams på to mand af sted ca. hver 6 uge og resultaterne har været overvældende gode. Der samles nu omkring 50 personer til møderne og der er virkelig er stemning i byen for at danne en menighed. Nu har Knud og Najannguaq Petersen fra Nuuk. (Knud som selv stammer fra Paamiut) beslutte som familie at flytte til byen, for at være med i opbygningen af den nye menighed. Der er mange udfordringer i forbindelse med denne flytning, så vi har brug for AL den forbøn I kan mobilisere samt en ny økonomisk bæreflade til at få dette projekt rigtig godt i gang.

De unge…
Som beskrevet andet sted er der flyttet en del nye unge til byen i studie øjemed. Det har givet nyt liv i ungdomsgruppe, der nu samles flere gange om ugen. Både i privat cellegruppe og i kirken. De unge har således også medvirket ved to ”åbne” arrangementer, hvor de stod for hele mødet samt ved det andet hjalp med praktisk hjælp samt sange.

Juniorklub og børneklub kører nu godt og med mange børn hhv. tirsdag og søndag. Bed dog om flere medarbejdere til disse to vigtige arbejdsgrene.
Så vil vi slutte med at ønske jer alle en rigtig god advents tid og Guds velsignelse.
Tak for medleven, forbøn og økonomisk støtte!
Kærlig hilsen
Ulla og John Østergaard Nielsen