Gå til indhold
Gensidig forventning, gensidig glæde

Gensidig forventning, gensidig glæde

Vi vil gerne udtrykke stor glæde og taknemlighed til alle jer, der kommer og er med i fællesskabet. Hver eneste af jer har unik værdi og er 'en skat', omend den hos os alle rummes og bæres frem gennem et 'skrøbeligt lerkar.' Velsignet af Gud - kan vi mere - sammen.

Alt spirer det, ser I det ikke…? Foråret er kommet og med den flere og flere lyse timer, og alt det forjættende, som hører denne tid til. Brug dine sanser flittigt og giv dig tiden til at sanse lyde, dufte, farver, stemninger. Lærken synger, stæren fløjter og de mange, forskellige spurve synger med deres glade stemmer. Selv solsorten har fundet fløjten frem lige før og efter solnedgang.

Disciple – sammen!

Vi vil gerne løfte værdien af discipelskab i alle facetter og i alle aldre. Vi vil gerne opmuntre enhver til at se sig selv som en efterfølger, en elev af Jesus. Det udfolder sig i praksis ved, at man følger en anden og lærer af en anden. Og, at vi også spejder efter at gøre disciple, altså at nogen må følges med dig. Lære af dig. Må komme tæt på.

Er det udfordrende? Ja, men det kan også være enkelt.  At lytte til andres vidnesbyrd om Guds hjælp i forskellige livssituationer. Lytte til beretninger om glæder og sorger, sejre og nederlag – og undervejs samtale om, hvad Gud har gjort. Hvordan din bøn blev formet, hvordan du så Guds svar, hvordan du sled med ventetiden… og alle de tanker, der også kommer gennem vandringen. At dele disse oplevelser og erfaringer er en vigtig del af at være discipel og gøre disciple.

LederTeam og Funktionsgruppeledere har været samlet og haft tid til at se på kirkens arbejdsgrene og hele virke. Vi var alle meget opmuntrede over det store arbejde, der udføres i utallige områder. Opmuntrede over at se, hvor mange, der er i gang med frivillig indsats. Ja, det opleves som at hele menigheden summer af liv. I livets forskellige faser har vi skiftende tid til rådighed. Det er kun naturligt. Men igen – tak for småt og tak for stort, tak for forbøn, smil, håndtryk, besøg, omsorg, opringninger, små og store opmuntringer, økonomi, overbærenhed og udholdenhed.

Midt i opmuntringer og udfordringer har vi valgt at pege på følgende Fokusområder for 2015:

  1. Børn og Unge – fortsat styrkelse og udvikling af arbejdet.
  2. Discipelskab – være disciple og gøre disciple – høre og gøre, – ‘lære sig’ og ‘lære fra sig’ – i processen.
  3. Internationalt / Nydanskere  – synliggøre bl.a. gennem inddragelse i tjeneste. Nye initiativer i byområde under overvejelse.
  4. Ud i Byen  –  at røre byen gennem events, arbejdsgrene og ikke mindst – gennem den enkeltes hverdagsliv,  arbejdsliv og fritidsliv. (Et arrangement i børnehøjde er i støbeskeen her 13. juni i Byparken).

At tjene med “excellence”

Alle områder og opgaver er vigtige. Når vi så vælger at gøre en opgave, er det altid vigtigt, at den bliver gjort godt. Det er vores gensidige forventning. Når vi da gør det i kærlighed til hinanden, og når vi her inddrager Jesu ord: “Hvad I har gjort imod en af disse mine mindste små, har I gjort imod mig.”  Eller denne: “Hvad I end har for, gør det af hjertet som for Herren. Så skal I få lønnen: Kristus er den Herre, I tjener”

Interessant oversættelse i The Message: Servants, do what you are told by your earthly masters. And don’t just do the minimum, that will get you by. Do your best. Work from the heart for your real Master, for God, confident that you’ll get paid in full when you come into your inheritance. Keep in mind always that the ultimate Master you’re serving is Christ.  The sullen(tvær) sevant who does shoddy(sjusket) work will be held responsible. Being a follower of Jesus doesn’t cover up bad work.

Påsken giver nyt håb

Påsken er nu kommet. Palmesøndag havde vi igen ungdomsvelsignelse – med alt det skønne og forjættende- for både de unge, for forældre og for menigheden.  Flere søndage med barnevelsignelser minder os om Guds omsorg og tale til os. Tale om, at vi ikke stiller os hindrende mellem Gud og et lille barn. Tale om, at vi skaber rum for både de små – og for hinanden. Til tider er disse mine mindste små, nogle af de store – altså voksne. Men fælles for alle ønsker Jesus, at alle må kunne komme uhindret hen til Ham. Og mere til. At vi hver især peger på Ham som Vejen, Sandheden og Livet. Og – ind imellem – leder andre hen til Jesus.

Påskebudskabet bringer håb og trøst og opmuntring til enhver, som erkender egen skrøbelighed og som vil modtage Guds Frelse uforskyldt af Nåde ved tro på Jesus. Ved tro på, at Kristus er Gud Søn. Ved tro på, at Jesus Kristus reelt sonede hele verdens synd og skabte forligelse mellem Gud og verden. Påskemorgen betyder, at nyt liv spirer og vælder frem af det, som er dødt. Al Håbs Gud kalder på os. Lad enhver af os give gensvar til Ham.

Menighedslejr, udflugter, Bypark-event – og meget mere ligger forude. Lad os huske hinanden, lad os huske dem, der for tiden må kæmpe med modgang af forskellig slags, og lad os glæde os med dem, der oplever overflod af liv.

Kærlig hilsen,

Søren Viftrup.