Gå til indhold

Kirken bærer guldet fra fortiden og svaret på fremtiden

Efter en skøn Pinsetid – med en vidunderlig velsignet og propfyldt menighedslejr, kan vi nu glæde os til sommer. Forandringens varme vinde blæser i Apostolsk Kirke på landsplan, og vores bøn er, at den lokale menigheds livsforvandlende virke må komme længere ud i samfundet og i verden.

Sommer, sommer og sol, havet og blæsten og duft af kapriol…! Det er tid at nyde den danske sommer, glæde sig over naturen, fuglene, vegetationen – duftene, jo det vækker minder fra mange års vidunderlige oplevelser.

Halløj i Parken – vi håber at mange familier fra byen dukker op
Lige nu er det Halløj i Parken, der stormer os i møde. Et spændende ny-brud, iværksat af teen-age-ledere med familien Ploug i spidsen. Jonathan rager ikke kun opad i højde, men er en rigtig sej-trækker gjort af Ploug-familiens solide råmateriale.

Jeg vil gerne opmuntre til at vi alle bakker op ved at komme ned i Byparken lørdag d. 13. juni for at være med i kortere eller længere tid. Et besøg – en tilstedeværelse, et synligt udtryk for at bakke dette ny initiativ op. Vise byen, at vi er her. Lade børn og voksne fornemme kirkecenterets puls og kærlighed til hele byen. Netop der kan vi hver især være med til at favne og lade forstå, at vi som kirke er vendt til byen og ønsker at synliggøre evangeliets budskab om ‘en glæde, som skal være for hele folket’.

SommerCamp 2015
Dernæst går det frem mod sommercamp 2015, som igen i år byder op til fest, til skøn lovsang og til fremragende forkyndelse fra ind- og udland. Bemærk opslag om ‘Vejle-træf’ under stævnet – en tradition vil gerne vil holde i hævd.

Se programmet og tilmeld dig – gerne snart på www.sc2015.dk

Nybrud, forandringer og udvikling
af Apostolsk Kirkes skoler, kirke og servicecenter i Kolding. Vi kommer snart til at hilse på den nye forstander-duo på vores Bibelskole, Ingrid Frederiksen og Peter Prothero. Et nyt team, som har visionskraft og udsyn. En bestyrelse, som sammen med TjenesteTeamet har vist modet til at analysere, til at gå tilbage til rødderne og igen bygge på det fundament, som blev lagt under mottoet: Byg Troens Tempel ved Troens eksempel.

 

‘Hvad hånden former er åndens spor. Med flint har oldbonden tømret, kriget.
Hver spån du finder i Danmarks jord, er sjæl af dem, der har bygget riget.
Vil selv du fatte dit væsens rod, skøn på de skatte, de efterlod!’

6. vers af “Hvor smiler fager” af Johs. V. Jensen

Jeg vil gerne rose Apostolsk Kirkes ledende tjenester, samt Bibelskolebestyrelsens medlemmer for netop dette, at tage sig tid til at finde rødderne og derfra bygge nutidigt på det fundament, som Gud gav. Skolen vil blive renoveret bygningsmæssigt over en periode, men starter dog 1. hold allerede d. 16. august. Måske der her fra kirkens omgangskreds er nogle, som vil være med på det første hold i dette, nye fremtids-værksted.


Gode kræfter samles på højskolens grund i Kolding

Euro-class vil flytte ind i ca 1/3 af skolen og indretter sig der, og Apostolsk Kirkes ServeceCenter vil igen indtage nogle kontorer – og her- sammen med AKBU, EuroClass, Bibelskolen og Kirkeibyen, opbygge et kontormiljø, hvor man drager nytte af hinanden og fremelsker synergi, så det alt i alt bliver et løft i styrke, i kapacitet, i kvalitet og – sammen vil tjene såvel det apostolske netværk, og betjene Danmark – og igen – betjene globalt.

Efterårets gudstjenestetemaer
Når vi har gennemlevet en forhåbentlig skøn sommer- og ferietid, tager vi fat på 2. halvår af 2015. Vi har valgt at sætte fokus på menigheden, kirken, dens apostolske identitet, den givne kaldelse til discipelskab og den unikke, hellige betydning i Guds frelsesplan for hele menneskeheden. Der vil blive spændende indlæg, dygtige lokale forkyndere, og vi vil også få besøg af andre, udfordrende tjenester.

Vil vi mere, skal vi give mere – og dermed høste velsignelsen!
Vi er velsignet af Gud. Vi oplever stadig nye komme til og være med og bære med.  Vi vil gerne opmuntre til generøsitet i givertjenesten for Gud. Tiende er Guds andel af vores indkomst, de 90 % velsigner han på en særlig måde og når vi alle bærer med, bliver der nok. Vi har som lederskab sat fokus på at nå ud i byen i højere grad end nogensinde. Vi har valgt at investere i at ha’ timer til administration, kommunikation og hjælp til de mange frivillige. Her ansatte vi Joan sidste får i en etårig aftale, idet vi er fuldt bevidst om, at tienden og gaverne skal vokse, såfremt vi skal fortsætte. Vi har en SU-lignende aflønning af ungdomslederen, Annemette, og vi forventer fortsat at kunne lønne en forstander.

Skal vi række ud?? – Skal vi ha’ øget tjeneste i vores voksende kirke? – Skal vi udvikle vores kvalitet omkring det visuelle og omkring lyd? Skal vi afdrage på lånene til vores skønne kirkecenter? Skal vi favne de mange, skønne nydanskere, som vi er velsignet med? – Skal vi række ud i mission på Grønland, som hver dag året rundt sender kristen radio på grønlandsk kanal? Skal vi bære bibelskolen i Nepal for at der kan udrustes og plantes stadig flere menigheder? Skal vi bære andel af bibelskolen i Sri Lanka og også derved skabe mulighed for at der sendes evangelister ud og planter nye menigheder? – Ja, vi gør det i dag, men skal det vokse hjemme og skal det vokse ude – så er din tiende og dine gaver alle af vital betydning. Tak for generøsitet på dette område og tak for trofast forbøn til vores himmelske Far. Vær med, bær med i bøn og tak – i Jesu navn.

Forstander-proces
Vi har endnu ikke fået Guds svar på vores bøn og arbejde omkring afløsning af SV, men vi er sammen med supervisorerne på vej. Håbet er lysegrønt, men vores tro på Herren er baseret på korset, opstandelsen og Helligåndens virke. Gud har løsningen – og vi vil se den i rette tid. Der mangler ikke forslag og ideer, men vi har endnu ikke kendt Guds bekræftelse – og derfor er vi i bøn, i forventning og i tillid til, at Han giver os det bedste.

Tak for trofasthed og generøsitet. Jeg skriver disse linier i bilen på vej på Tur 81 – mod Rumænien og Moldavien og jeg afslutter indlægget herude i AKO’s nye lokaliter.

Alle, der kikker og læser med – ønskes en velsignet sommer

Søren Viftrup