Gå til indhold
Kirkens børn – en investering værd

Kirkens børn – en investering værd

Kirkecenteret Vejle har lige nu 101 medlemmer i vores børne- og ungdomsforening (AKBU), og en stor del af dem kommer i vores børnekirke om søndagen og vores klubber om onsdagen. Fremover vil vi løbende fortælle om, hvad børn og medarbejdere oplever i mødet med hinanden og med Gud.

Det er fantastisk at være en del af en menighed, som består af mennesker i alle aldre. Det giver mangfoldighed og stor værdi, hvis vi forstår at værdsætte alle generationer.

I flere af Kirkecenterets arbejdsgrene sætter vi særligt fokus på børn og teenagere. Vi er privilegerede at have så mange børn i menigheden, at vi har mulighed for at lave fire aldersinddelinger. Der gør, at vi kan målrette vores aktiviteter og undervisning til den enkelte aldersgruppe.

Om søndagen har vi Minikirke for de 2-4 årige, Hygger for 5 år til 4.kl. og Meetingpoint fra 5.kl. og opad. I de to mindste grupper synges der lovsange med børnene med tekster og melodier i børnehøjde. De ældste er med til lovsangen i den store sal, hvor de på lige fod med de voksne tilbeder Jesus. Herefter mødes de i ungdomslokalet. Fælles for alle grupperne er, at vi har et godt fællesskab og taler med dem om Jesus.

Om onsdagen kører Kirkecenterets klubber, hvor der i ulige uger er Hygger, alle uger Meetingpoint og siden sommer har der for 7. og 8. kl. været #Teencell i lige uger. I klubberne er der god tid til at lære hinanden at kende gennem aktiviteter og snakke om livet som kristen. Det skal være fedt at komme i kirke og det er den følelse vi har lyst til at give børnene gennem børnekirken og klubberne.

Vi var en stor gruppe medarbejdere på børnekonferencen BMK, hvor vi blev inspireret til at prøve nye ting af. Særligt var det underviseren Rachel Turner, der satte nogle tanker i gang hos os. (Hun vil kunne opleves på dette års Sommercamp i Kolding!) Den primære tanke i hendes undervisning handlede om: Ikke at stå imellem børnene og Jesus, men i stedet lede dem til en direkte relation med Jesus. Det er ikke fordi dette som sådan er fuldstændigt nyt for os, men sommetider kan vi voksne godt komme til at agere mellemmænd i børnenes relation til Jesus. Den tankegang har vi prøvet at ændre. Helt konkret går det bl.a. ud på at vi giver børnene tid og redskaber til at tale med Jesus. Til det bruger vi en øvelse, som Rachel Turner kalder for ”Chat & Catch” (snak og fang/grib). Altså at snakke med Jesus og prøve at ”fange” hans stemme, for at høre hvad hans siger. Dette har haft en positiv effekt i børnegruppen, selvom det også har været udfordrende for os medarbejdere at slippe kontrollen og have tillid til, at Jesus taler til børnene.

Vi har en fantastisk gruppe børn i kirken og ikke mindst en dejlig medarbejderstab i alle aldre, der er glade for at være sammen med børnene og for at give videre, hvad de selv har fået fra Jesus. Kirkens børn er næste generation, og vi tror på at det er værd at investere i deres liv, både for det enkelte barn, og for kirken.

Husk os gerne i jeres forbøn, og har du lyst til at være med til at gøre forskel for kirkens børn og teenagere være med i det arbejde som foregår, er du meget velkommen til at tage kontakt til os.