Gå til indhold
Kirkens kald midt i verdens kaos

Kirkens kald midt i verdens kaos

Det er sandt - det er nu - december. Adventstiden med julelys overalt i by og på land, overalt i gader og i butikker, ja, endog mange hjem er lyst op med kæder, 'istapper' og mange andre figurer.

Julemarkedet i Kirkecenteret blev afviklet med deltagelse af rigtig mange gæster og med et pænt overskud på ca. 30.000,- kr. som nu omsættes til julepakker med mad for mange familier, især hvor der kun er en forsørger med børn, som skal klare en meget, meget anstrengt økonomi.

“Hjerte og Hænder” er i front for julehjælpen og Helle Ploug er tovholder og gør en meget fin indsats. Hun har fået kontakt med kommunen, med Dansk folkehjælp og med Frelsens Hær.

En fin omtale i ugeavisen har kaldt på flere, der søger om hjælpen. Der vil blive udmeldt en bestemt dag, hvor de langt over 40 familier vil kunne afhente julepakken i kirken. En familiemor, der tidl. har fået julepakke fra Kirkecenteret, kom og sagde: ”Det har været til stor velsignelse for os de sidste år, men vi kan selv lidt bedre i år, så vi vil meget gerne se, at andre hårdt trængende får hjælp.” Det rørte mit hjerte.

Joan Højberg var igen i år i spidsen for en veloplagt lovsangsgruppe, der gav julekoncert med manér. Rigtig mange deltagere gjorde det til en festdag. Traditionelle julesalmer blev sunget og skønne julehymner på dansk og nogle med engelsk tekst – fik os alle bragt med ind i advent, som netop begyndte på dagen. Lovsangsgruppen var suppleret med flere fra teenager-gruppen og de bragte skønne toner frem med stor frimodighed.

I skrivende stund har vi netop afsluttet kirkens julefest for hele familien – også en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor børnekirken har lagt alt til rette. I år var der også en nyskabelse, idet det store juletræ er skiftet ud med 2 mindre juletræer. Vi er blevet for mange til at bruge meget plads til det store træ, og har nu i stedet borde og stole i den store sal. Det blev absolut en meget fin dag, og mange af fremtidens sangere og musikere var på scenen og gjorde det formidabelt. Jonathan trak et stort julenummer op af hatten, da han afviklede “Hit med sangen”. Og Vita, ja tænk, hun formåede at læse en julehistorie af den folkekære Johannes Møllehave – og holde os alle fangen. Virkelig godt gået. Cecilia klarede at styre os igennem festen bærende på ‘næste næste’ generation i maven.

EU og verden

I det skønne land Danmark, har vi lige afsluttet en afstemning om vores tilknytningsforhold til EU. Det blev et Nej til at gå med ind i overstatslig styre fra EU, og samtidig et udtalt Ja til at kunne være en del af det mellemstatslige samarbejde. Nu skal der så arbejdes på at sikre, at vi – trods dette Nej – kan forhandle en parallel-aftale hjem angående samarbejdet omkring især Europol. Afstemningen var klar, men ønsket om at samarbejde mellemstatsligt er også meget stærk.

Vi fik en ret stor, uventet oplevelse de sidste måneder af 2015. Flygtninge strømmede, gående, cyklende, i busser eller tog – op gennem Europa. De kom fra afrikanske lande og de kom fra Syrien, der fortsat er i en næsten uløselig krig. Libanon kan ikke bære flere, Jordan kan næsten ej heller, Tyrkiet rummer et kæmpe antal og presset havde længe gået over Middelhavet i synkefærdige både mod Grækenland og Italien. Nu blev det så op gennem fastlandet også, strømmende som fra en flod, der har været dæmmet op, og nu – nu løber det over. Denne strøm af flygtninge – og med dem også uønskede medløbere, har nu nået hele vejen gennem Europa, helt op til Finland. Dagsorden i alle berørte lande er nu daglig præget af forsøget på at håndtere situationen. Her på egnen vil vi møde oprettelse af endnu flere asylcentre – forlyder det fra lederen i Jelling Asylcenter. Det nye år vil også blive præget af nødvendigheden af at hjælpe reelle flygtninge og også tiltag for at modvirke vækst i fremmedhad.

Kirken, kristne, har en vigtig rolle at udfylde i alle segmenter i samfundet – også her, hvor stormagternes afmagt over for rædselsregimer udstilles igen-igen.

2016 vinker forude. Et nyt år skal snart begyndes.

Vi er i gang med at sætte “Fokus for 2016” ved især:

  • at bringe evangeliet ud lokalt – i Vejle og byerne her omkring.
  • at synliggøre Kirkecenteret gennem Events, såsom Halløj i Parken m.m.
  • at være en velsignelse for mange – med “hænder og fødder”
  • at styrke børne- og ungdomsarbejdet
  • at styrke nydanskeres vækst og involvering i kirke og samfund
  • at v æ r e disciple, g ø r e disciple – ja fremme udrustning af alle
  • så hver enkelt discipel’s særlige gave udfoldes til at være medbygger.

Der er således en OP bevægelse – tilbedelse af Gud og underordnelse under Kristus.

Der er også en IND bevægelse – udrustning gennem undervisning, og

Der er en UD bevægelse – ud til alle mennesker i vor by og nabobyer.

UDFORDRING til DIG – ja til OS ALLE:

  • Hvorledes kan vi nå byen og omegnen med evangeliets klare enkle budskab??
  • Hvilke ‘redskaber’ kan du se, vil være blandt de bedste??
  • Hvad kan du bidrage med?

Husk: Sammen er vi bedre, Sammen når vi længere. Send dine tanker og forslag på mobil eller via email eller kontakt mig i kirken. Gud har rejst mange ressourcer i menigheden, som gerne vil bruges endnu mere.

Økonomi for 2016

Vi har forfattet et brev, som er komme til jer alle i uge 50 – altså mellem 7. og 13. dec. Tag godt imod brevet. Læs det godt igennem 1 gang, 2 gange – og lad så dit hjerte tale, når du finder frem til dit svar

Vi er så taknemlige for beløbene, der kommer ind i tiende og gaver. Og vi ved, at når vi står sammen, kan vi nå længere. Derfor er det vores mål, at alle giver tiende. At alle er med til at bære det budget, der giver lønnet tjeneste p.t. for 3 personer, giver rum og udfoldelses-muligheder for børn, unge, børnefamilier, ældre og et utal af grupper, lige fra banko, over Fristedet til ungdomsevents og børnekirke-arrangementer.

Vær med – bær med. For at nå byen, som det fremgår af Fokus for 2016, så må vi ha’ en grundfæstet økonomi, baseret på villighed og generøsitet. Gud ødsler sin nåde ud over os, og opfordrer os indtrængende til frivilligt at give ham tienden af vores indkomst – for de tilhører ham.

Vi har også et stort ønske om at få fjernet gælden til Servicecenteret i Kolding og derigennem at være foran i vores forvaltning, idet vi også skal afdrage lidt mere på kreditforeningsgæld fra om 2 år.

Tag godt imod brevet. Lad os virkelig praktisere det, vi lærer og ære Ham, vi tror på.

Har du ikke modtaget brevet inden 13. dec. så kontakt mig i ugen derefter, så vi jeg sørge for, at også du får. (Forsendelsesfejl opstår, mangler i vores medlemsregistrering kan ikke udelukkes, så lad blot høre)

Præstesituationen

Angående en afløser for mig kan vi fra lederteamet tilsige, at vi arbejder seriøst og udholdende med emnet, og vi har den tro, at Gud giver det bedste. Hans time kommer.

Kærligste hilsner

Glædelig Jul og et Godt Nytår

Søren Viftrup