Gå til indhold

Lys

2017 er godt igang. Et nyt år med utrolige muligheder og såvel kendte som ukendte udfordringer.

Fra det apostolske netværk er der med udgangspunkt i Matt. 5,14-19  sat et tema for året 2017 – Enkelt og klart:  -LYS – .  Altså være lys – fordi Jesus bor ved troen i vore hjerter – og fordi Han betror os at være LYS på Hans vegne.  Vi kan finde det meget højtideligt eller måske lidt uvirkelig, men – vi kan også tage det til os og lade Ham udfordre os til at fornemme, hvor og hvordan og hvornår –   og hvad,  der i de mange situationer vil være handlinger og holdninger, der bringer lys. Holdnigner og handlinger, der udtrykker tilgivelse, kærligehd, barmhjertighed – generøsitet , anerkendelse af den, man står overfor eller sammen med.

Jeg bliver så begejstret, når jeg mærker Guds tillidsfulde udsagn til os.  Han tror på os, – Han tror på dig, – Han ser dig som en virkelig værdifuld person og Han tror på, at du med dit liv er og kan være en velsignelse for dine omgivelser.  ER det ikke en stor ting? Han sætter ikke ustandselige tvivl op, som om vi ikke rigtig kan. Han viser os en kæmpetillid – Han stoler på, at når vi tror på Ham og ønsker at lade os bruge,  ja, så kan Hans tilstedeværelse i os – give styrke og evne og muligheder.

 

Lokalt har vi fra  indledt året med at et tema der hedder: “Kom nærmere.”

Kom nærmere til Ham – find tid til at åben Bibelen, find tid til at sige tak til  Ham – og lægge vore tanker, byrder, ønsker – frem i Jesu Navn.  Selv i korte møder med Ham – kan vi finde hjælp.

 

Vi havde en ret begivenhedsrig november og december.  Julemarked – mange gæster – meget arbejde og 34.000 i overskud til at købe Julekurve. Så havde vi en fin søndag eftermiddag, hvor lovsangsgriuppen med stor dygtighed førte os gennem advents- og julesange.

Så kom den store julefest – en minimusical – og altså- se vore skønne børn, teenagere og unge give os og mange gæster – bl.a. fra lokalområdet  – en stor oplevelse.  Waaauvv.

 

Og så – lige før jul mandag d. 19.dec. kom så uddelingen af de mange julekurve(store madkasser) – til ca 45 familier, – de fleste fra vestbyen.  Det blev kulminationen. – Der var spisning, lidt musik og snak og så – uddelingen.  Det var faktisk kæmpe julekasser og med nogle gaver til de børn, der hørte til familierne.

Her søndag d. 29. jan. oplæste Helle Ploug nogle hilsner fra modtagere.  Det har gjort kæmpe indtryk på modtgerne og der var stor tak til alle de mennesker, der havde arbejdet forud, for at dette kunne blive en realitet.

Det begyndte med Halløj i Parken i 2015, en begyndelse med juleuddeling også kom Halløj i Parken igen i 2016 – og i Drageparken i efteråret – og så – juleuddelingen som omtalt.

I tillæg blev sponsert en juleaftensmiddag i IM’s missonshus i Jelling for knap 20 asylansøgere.

Et Pionerarbejde er gennemført og kalder på, at mange andre gerne må give et nap med.

Vi kan udvikle det – og det vil vi gerne, – men vi kan også lære af de to  år og vi kan lære af andre og hvem ved, hvor det fører os hen. Der skal lyde en speciel tak til vores hårdarbejdende gruppe: Hjerte og Hænder – og ikke mindst fam. Ploug har igen været i spids – og Åse tog også en kæmpeopgave med at skaffe mest muligt til julekurvene – og det lykkede til overmål.

 

Jeg vil her igen minde os alle om Es. 58, 6-7 –  Her bliver vi mindet om, hvad der glæder Gud.

Nemlig: ‘at I sætter uretfærdigt anklagede fri, at I fjerner de undertryktes tunge byrder og løser dem fra deres lænker, at I deler jeres mad til de sultne, at I giver husly til de hjemløse, – at I i det hele taget gør, hvad I kan for at afhjælpe de behov, der findes lige omkring jer.’

 

Jeg vil minde om Es. 58. og om Kol. 3,23.  I begge tilfælde opmuntres til, at vi arbejder målbevidst med vore værdier, vore holdninger og vore handlinger. Det handler faktisk helt enkelt om menneskesyn.

I mit hjerte er det sådan at ethvert menneske er unikt, skabt i Guds billede, skabt til at arbejde og lede livet her på jorden – skabt til at leve i gensidig respekt – og med forståelse af, at det ligeværd, vi er skabt med, ikke erhverves ved krav , men ved selv at leve det ud. At det ligeværd, vi er skabt med – også leder til erkendelse af fejltrin overfor hinanden og villighed til at bede om tilgivelse hos Gud og mennesker og at give tilgivelse.  Et liv i erkendelse af, at Gud er Herre i vores liv og at vi er Jesu disciple, – der følger ham(Es. 58). Så kan vi kikke endnu et sted, nemlig til Matt. 25,40 –   gerne læse fra vers 31-46.

 

Erantis og Vintergæk er i fuld fart med at bebude, at omend vinteren stadig er her,  så vinker foråret derude. Dagene længes-  – og de lyse timer bliver flere og flere. Hvilket håbets tegn.

Hvilket budskab om Guds skaberkraft. Og hvilket herligt budskab om LYS – lys, der igen bliver til liv – bliver til vokse-kraft og giver mad, giver skønhed og omgiver os med det smukkeste landskab, der tænkes kan. – JO, der er også andre smukke landskaber i verden, men det danske er jo mit hjemland, min kultur, mine minder.

 

Mange af os var til indsættelse af Helle og Orla som præst i Horsens. En meget skøn dag – og en skøn tjeneste for dem. Jeg har stor forventning til, at der vil vokse en blomstrende menighed – vokse videre fra der, hvor de er nu, og til at nå endnu flere i Horsens og omegn.

Et savn for os, men også en udsæd fra menigheden.  Husk at bede for dem og velsigne dem.

Anne-Mette og Sebastian er i fuld sving. De arbejder rigtig fint og stærkt og tager over på flere områder.  De næste 3-4 mdr. er Anne-Mette samtidig på fuld studietid, så hun prioriter skarpt og – hun skal nok finde vej. Sebastian læser så et teologi-fag her i det kommende semester. Tilsammen deler de den halve stilling. Jeg arbejder så med at give indsigt og finde vej i de mange områder ,der ligger hos en forstander. Jeg varetager stadig det overordnede ansvar, men, vi vi hjælpes så ad.

Joan arbejder flot som lovsangspræst og varetager sammen med Cecilie og Jonas opgaven med at undervise de unge, der skal ungdomsvelsignes til foråret. Joan er fortsat på nedsat tid i relatione til deltidssygemelding, men er nu begyndt trinvis igen – også på administrative områder.  Vi ser frem til fuld styrke og  glæde hos alle.

 

Med udgangspunkt i ekstraordinær stor gave fra anonym giver,  har vi iværksat projekt for at få fornyet kantinekøkkenet. Mange har efterspurgt dette – og vi håber at lykkes med det her i foråret.

Tak for jeres forbøn for hinanden Tak for hver enkelts indsats for at styrke og fastholde eenhed i Kristus.

 

kærligst

Søren