Gå til indhold

Mission, vision og værdier

Her er kirkens overordnede tanker og drømme. Her er vores eksistensberettigelse.

Menighedens Vision (formål):

Det er menighedens vision/formål at være en menighed:

  • der skaber rum for tilbedelse af Kristus gennem ord og handling og udruster den enkelte til at bringe evangeliet til flest muligt lokalt som globalt.
  • der arbejder på at virkeliggøre både Missionsbefalingens (Matt 28:18-20) og Kærlighedsbefalingens (Johs 13:34-35) ord.

Værdier

Vi vil være:

  • Anerkendende og Værdsættende
  • Ærlige og Ansvarlige
  • Barmhjertige og Givende
  • Tilbedende og Udrustende

Identitet

Vi er en frikirke – en del af Apostolsk Kirke – et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester,der bygger på “Tiltrædelseserklæringens” fire søjler:
Teologi, Mission, Tjenestesyn og Ressourcedeling.

Orienteret mod tværkirkelige relationer, eksempelvis Evangelisk Alliance og FrikirkeNet.

Langsigtede mål

Vi vil skabe

et levende, mangfoldigt, farverigt menighedsliv
-hvor alle aldersgrupper og nationaliteter kan føle sig hjemme.

Vi vil skabe

rum for tilbedelse, lovsang, forbøn og refleksion.

Vi vil bringe

evangeliet ud i tidens sprog til forskellige kulturer både lokalt og globalt.

Vi vil skabe

vækst og udvikling for den enkelte og for fællesskabet
gennem omsorg og lægende relationer.

Vi vil skabe

en menighed med sund økonomi baseret på at den enkelte bidrager efter tro og evne
– jævnfør Bibelens principper om tiende og gaver.

Vi vil skabe

et velfungerende kirkecenter med optimal udnyttelse af vore bygningsmæssige faciliteter.