Gå til indhold
Når forår og tro bryder igennem

Når forår og tro bryder igennem

Foråret er kommet - og med dens komme - sker der utrolig meget skønt. Fuglene synger, blomster og træer springer ud, solen skinner og der er næsten ingen ende på herligheden.

Bjørnson skriver i en forårssang fra 1870:

Jeg vælger mig april,
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste;  det volder lidt rabalder,
– dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil.

Jeg vælger mig april,
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter, fordi den evner ejer,
fordi den kræfter vælter
– i den bli’r somren til.

Ta’ dig lidt tid til at læse digtet et par gange…langsomt – reflekterende.

Vi har fejret påsketiden – og vi har fejret to søndage med vore skønne, unge, der efter vinterens undervisning hos Cecilia, Jonas og Joan, stod frem og præsenterede glimt fra deres verden.

Endnu engang hjertelig tillykke til såvel jer unge som til jer forældre. I unge bærer også bud om forår, om nyskabelse og om forventning og kildrende utålmodighed efter at se og opleve endnu mere af livets mange udfordringer.

Et syn blev nævnt i kirken 4. søndag i advent. Det lød forenklet sådan:

“Vand, dæmmet op i store mængder – synes næsten klar til at’ løbe over’, og – der, hvor vandet ville komme, når det begyndte at  løbe over, der var der stubmarker.”

Jeg udfordrede alle til at mærke efter, om det gav mening.  Her er en mulig tolkning:

En stubmark er en mark, der lige er er høstet, men da en frugtbar mark kan give høst 2 gange pr. år – så bliv ikke utålmodig, men gå i gang.

Nu skal der kultiveres og sås og der skal være rigelig med vand og varme.

Vandet er klar – det er dæmmet op – varmen er nu på vej efter endt vinter –  så, lad vand og sol komme til – GUD giver væksten.

Peter Tinggaard underviser her i kirken søndag d. 17. april.  Her er temaet bøn og forbøn.  Peter har en særlig nåde til at undervise og opmuntre og han forstår at møde os alle, der hvor vi er i vores vandring med Gud.

Børnene og vore børneklubber arbejder allerede godt med temaet – og vi tror, at også dette område vil blive løftet og være med til at ovennævnte syn bliver virkeliggjort.

Fra det apostolske landskab

Bibelskolen i Kolding er i en fantastisk udvikling. Ombygning er i gang. Euroclass kommer til at eje og bruge en trediedel faciliteterne og flytter ind til det nye skoleårs begyndelse i august.

Kirkeibyen har indrettet kontorfaciliteter – og Apostolsk Kirke’s Servicecenter har ligeledes indrettet sig med fine kontorfaciliteter – og har også AKBU inde i dette fælleskontor-miljø.

Bibelskolen tilbyder helt nye vinkler i den nu menighedsbaserede linje – og det kan varmt anbefales at tage en periode på Bibelskolen.  Elevtallet er i denne tid ret begrænset, men det giver også fordele.

Søndag d. 24. april besøger Bibelskolen os her i kirken, så du vil kunne få endnu mere at vide om skolens tilbud.

Ser vi ind i Maj måned glimter Menighedslejren og kalder på tilmeldelser. Det sker igen i år i pinsedagene og med Peter Prothero som inspirator har vi forventning om nogle skønne oplevelser sammen.

Pinsen er på vej!

I dette første halvår af 2016 har vi fokus på treenigheden under gudstjenester og i netværks-gruppers materiale.

Dette fører os frem til pinsebudskabet, hvor Faderen sendte Helligånden, sådan som Sønnen udtrykte det ved mange lejligheder.  Jesus sagde: Det er gavnligt at jeg går til Faderen, for så sender Han Helligånden. Og – ganske rigtigt. 10 dage efter Jesu Himmelfart, kom Helligånden til spændt ventende disciple. Overraskede blev de dog – for hvem kunne forestille sig det skue, der udspandt sig på denne, skønne pinsedagsmorgen, hvor disciplene var samlet på eet sted.

“Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra som et vældigt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende.  – Således blev de alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var Ånden, som gav dem ordene.” (Ap.gj. 2,1-4)

Herefter følger nogle dramatiske timer. Gæstende jøder fra alle mulige egne var i byen og hørte pludselig evangeliet forkyndt på det sprog, som de talte i deres eksil-land.  Ulærde, sprogukyndige, talte pludselig højt og tydeligt på et for dem ukendt sprog. Og ikke alene det. Dertil kom, at de fik forklaret ud fra GT – at Jesus Kristus rent faktisk er den Messias, som de ventede på. Derfor spurgte de: Hvad skal vi da gøre?  Og Peter svarede: “Vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave, for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere, ja alle dem, som Herren, vores Gud, vil kalde på fra både nær og fjern.”

Ca 3.000 mennesker blev overbevist om dette – og de lod sig døbe i Herren Jesu navn og blev tilsluttet menigheden.

Det er interessant at se, hvorledes ellers lovtro jøder fik øjnene op for deres reelle situation. De var nok regeltro, men nu fik de lys over, at Gud ønskede at nyskabe og at forvandle dem, og det sker ikke uden erkendelse og omvendelse fra det oprør, der brænder i eet hvert menneske. Nu skred de til handling,- de omvendte sig og de bad om at blive døbt. De blev så blev døbt i vand og de blev lagt til menigheden.  De mange forskellige gaver, som Helligånden udrustede dem med, førte til at evangeliet blev delt med deres naboer og familier, og således voksede disciplenes antal, uge for uge. Der skete tegn og undere ved apostlenes og disciplenes hænder.(læs videre i ap.gerninger og bliv fyldt med tro)

Kan du høre Guds kald til dig?

Ønsker du at omvende dig fra dit oprør mod Gud?  Ønsker du at blive forvandlet ved Guds kraft?  Ønsker du at blive døbt i vand og døbt med Helligånd?

Hvis ja, så kontakt mig, og vi vil sammen vandre de skridt, du gerne vil igangsætte.  Der vil blive dåb i løbet af forsommeren, og der vil blive undervisning forud.  Der vil blive undervisning om Helligåndens dåb og Gud har forjættet, at han vil give Helligånden som gave. Kontakt mig gerne og jeg vil tilrettelægge både individuelle samtaler og fælles undervisning.

Gud har iværksat en fantastisk høst ud over hele jorden. Denne høsttid er også over Danmark og vi står med vore liv – lige midt i en sådan tid. Der er brug for os alle.

Nogle går ud, andre passer hjemmene. Nogle sørger for mad og kærlige hjem. Andre underviser og rækker ud med baggrund i de gaver, Helligånden har givet. Ofte er hverdagens små kærlighedsgerninger af den allerstørste betydning.

Ønsker alle et skønt forår og en varm og solrig sommer.

Kærligst

Søren Viftrup