Gå til indhold
Når Gud åbenbarer sig

Når Gud åbenbarer sig

Kære menighed - kære alle læsere. 2016 er godt begyndt. Januar blev præget af skønne gudstjenester med gæstebesøg af Greg Dennington, Taiwan, der talte meget stærkt om at ænse og fokusere på Guds nærvær i gudstjenesterne - og forvente, at Gud også åbenbarer sig for den enkelte.

Måneden sluttede med Peter Prothero, der i vanlig stil var ‘oppe på beatet’ og leverede en hjertevarm forkyndelse ud fra Luk, 15 – om en Far, der giver frihed, endog også til at forsøge egne veje; en Far, der lader sønnen rejse afsted – uden bebrejdelser; en Far’s kærlighed, der er fyldt med Håb; en kærlighed, der tager imod, når en søn kommer til selverkendelse og kommer hjem. En Far’s kærlighed der frisætter; en Far’s kærlighed, der løber os i møde, ja, en kærlighed, der tilgiver; en kærlighed der Frelser; en kærlighed, der genopretter. Jo – det er godt at møde vores himmelske Far og det et livsbekræftende at blive mindet om det og at leve i det.

Vinteren har været mild indtil nu og ude i haven myldrer erantis og vintergæk frem. Selv fuglene er ved ‘banke rusten’ af stemmerne. Dag for dag holder solen sig på himlen – længere og længere. Bare det at opleve sollyset på vej til arbejde om morgenen og at komme hjem – og opleve sollyset helt til kl. fem, ja endda mere – det værdsætter jeg meget. Og det bliver kun bedre.

Foråret fortsætter med sprudlende tilbud.

Snart er vi ved påsken. Årets måske største højtid. – En palmesøndag med ungdoms-velsignelse, en skærtordagsaften med nadvermåltid, en påskesøndag med opstandelses-fejring.

Videre en spændende søndag i april med besøg af Peter Tinggård, med vægtning af bøn. En søndag i Maj med Tove og John Thomsen, Ålborg og en pinsefejring, der igen i år bliver på menighedslejr ved Bramminge. Hovedtaler: Peter Prothero. En søndag i juni får vi besøg af Matthew Thomas, Esbjerg og juni måned krones med Halløj i Parken over 3 dage. Følg godt med og meld jer til dette forrygende arrangement, der række ud i byen for at bringe de gode nyheder. Tag familier, venner og arbejdskammerer med, når dette er muligt.

Og – så kommer SommerCamp i begyndelsen af Juli – igen i år et fantastisk program, der samler alle aldre, familier, enlige, børn, unge – på et sted, hvor venner mødes og glæder sig over fælleskabet både med ‘gamle’ venner og med nye.

Nyheder og opdateringer

Har du bemærket det nye tiltag med velkomstposen (fyldt med informationer og lidt mundgodt til nye kirkegængere? Og har du bemærket den nye INFO-skærm i foyeren? Nu er den her og Orla, Mikkel og Iben gør et godt arbejde for at holde den a’jour. Netop denne infoskærm, sammen med hjemmesiden og ugentlig nyheds-emails , skulle gerne holde dig opdateret og velinformeret. Giv gerne lyd fra dig, hvis du har forslag til udvikling og forbedringer.

Regnskab for året 2015 er næsten afsluttet og vi kan glæde os over, at vi står med omsætningen på 2.088.198,-kr. Vi ser ud at ende med et lille overskud.

Tak for tilbagemeldinger på vores brev i december om forventet tiende og gaver for 2016. Også tak for bidrag til kontantgælden i Kolding. Vi vil også gerne opfordre endnu flere til at give tilbagemelding og stå med i dette. Det er stadig aktuelt.

Vedrørende Kirkecenterets Mission har vi udgivet et lille blad og beder jer alle sammen læse bladet og kvittere, at I har modtaget og læst – bl.a. ved at give os den medsendte tallon tilbage. Vi er fuldt klar over, at ikke alle melder sig med beløb, men vi er taknemlige for hver eneste een, der udfylder og giver os skemaet tilbage(også et nul registreres som udtryk for, at man har læst, men ikke nu kan deltage økonomisk.) Tak for medleven, interesse, gaver og forbøn for missions-områderne. Hvert område er i god udvikling og hver 50,- , 100,- eller 200 kr. givet til mission, er en kærkommen hjælp for at vi kan nå målene. Til de nævnte missionsområder gav vi sidste år 175.000,- kr. + nødhjælpsindsamlinger.

Vi uddelte julepakker til 26 familier, der havde ansøgt og det var en sand glæde at være i multisalen den mandag eftermiddag, hvor julepakkerne blev afhentet. Pengene til køb af julepakker kom fra overskuddet på årets julemarked.

Vi har sat kursen for at styrke og intensivere indsatsen her i Vejle og omegn. Det gælder evangelisation, det gælder ‘Hjerte og Hænder’, det gælder ‘Halløj i Parken’ og det gælder opmuntring til, at vi alle lever i bevidstheden om at være en discipel af Jesus,- en ambassadør, der bringer jordens bedste budskab – gennem ord og handling. Da ser vi Guds ord opfyldes f.eks. i Ef. 2,8-9 hvor der tales om, at Gud har lagt gerninger til rette, for at vi skal vandre i dem.

Kære alle.

Husk på, at din bøn, dit vidnesbyrd, din tro på den opstandne, netop dette er nok til at gå det næste skridt – -at lægge dine hænder på den syge, du møder, – at hjælpe den nødstedte, du møder, at besøge de personer, du hører om i dit netværk, at der trænger til opmuntring. Og her kan nogle bringe kage, andre sang, og andre forbøn, – ja alle kan vi give det, som vi har modtaget ‘gratis’ fra Gud. Så stor er Guds Nåde. Enhver tjeneste er værdifuld.

Rigtig godt forår – og Glædelig Påske.

Bodil og Søren.