Gå til indhold
Om kirken

Om kirken

Kirkecenteret er en blandt flere frikirker i Vejle og er en del af Apostolsk Kirke i Danmark, der består af ca. 35 lokale menigheder rundt omkring i hele landet. Kirken har historiske rødder i Wales tilbage omkring 1900-tallet.

Vi tilslutter os den samme trosbekendelse som den danske folkekirke.

Vores værdier har naturligvis deres udspring i nytestamentlig forståelse og præges af åbenhed, omsorg, indbyrdes kærlighed og også varmt miljø for nye kirken.

Liv – udfoldelse – fællesskab

Vi vil gerne være sammen, men også gerne give plads til mange flere, uanset styrke og/eller svaghed. Vi vandrer gerne sammen, vi jubler gerne sammen, og vi deler gerne smerten, når livsvejen er svær. Vi tror, at Kristus er med hver enkelt og er lige midt i blandt os – og det betyder håb, det betyder glæde, men det betyder også, at vi ikke fordømmer, men at vi tror på Guds nåde og Guds hjælp til forvandling.