Gå til indhold
Så er vi igang med det nye år. Velkommen!

Så er vi igang med det nye år. Velkommen!

Sendt med nåde og kraft er det motto, vi forfølger og vi vil fokusere prædikentekster og netværksgruppemateriale omkring nogle temaer, valgt ud fra dette motto. Vi vil opmuntre hinanden til at formidle og forkynde evangeliet. Evangeliet er budskabet om en begivenhed, som på afgørende måde forvandler tingene. Det er gode nyheder for enhver der tager imod.

Dette evangelium vil vi arbejde på at formidle, forkynde og leve ud i hverdagen – tro, virksom i kærlighed. ”Faith, expressed in love”. Netværksgrupperne vil få tilbudt materiale, som tager udgangspunkt i forkyndelsen om søndagen – i lyset af det valgte motto og de valgte tekster.

Informationskanaler: Vi mister lidt – men får mere
Efter flere tilløb er det blevet besluttet, at vi vil følge med i nutid og fremtid omkring information i tidens dragt. Vi skriver ikke længere på pergament, dyrehuder, eller spritduplikator, ej heller off-set – nej, men vi har længe fremstillet et blad, de sidste 15 år, kaldet Vendepunktet – og nu, nu vil vi så skifte over til de tilbud og muligheder, som er blevet næsten alle-hjems-eje de sidste 5-10 år. Nemlig internet og e-mail. En hjemmeside blev oprettet for en del år siden og er i god udvikling. ’Info’ via mail påbegyndte vi hen over de sidste 2-3 år. Sideløbende fremstillede vi fortsat Vendepunktet. Det slutter så nu.
Dette er sidste udgave – i reduceret form. Fremover vil der stadig blive lavet mødeplaner, men disse vil så blive let tilgængelige på Kirkecenterets hjemmeside. Dertil vil vi udsende løbende informationer via e-mail.

Kender du nogen, der ikke har let adgang til internettet og derfor ønsker at få tilsendt mødeplaner, så bed dem skrive til os, så vi kan sende relevante informationer ud pr post.

Ellers vil vi fremadrettet forbedre og forenkle hjemmesiden, så det bliver endnu lettere at lukke op og finde informationer. Vi vil også her skrive nogle artikler, som før kom i Vendepunktet, men altså nu fremover vil være at finde her på hjemmesiden. Her kan du kan følge med i møder, de forskellige arbejdsgrene og andre relevante og inspirerende informationer. I kirken vil I finde mødeplanerne på opslag og – sandsynligvis i løbet af foråret, også finde en skærm i foyeren, hvor der vil være rigtig mange, nyttige informationer.
Målet for lederteamet er at udvikle og forbedre informationen – og samtidig at forebygge unødvendig træk på frivilliges indsats. Tak for forståelse og modtagelse. Tak, om I vil bruge det flittigt og gerne give os besked, når I synes, at vi ikke lige får gjort det godt nok.

Opmuntringer
I de sidste mange måneder har jeg stødt på opmuntrende fortællinger fra mange områder i Danmark. Opmuntrende beretninger om en større og større tørst og længsel efter åndelige værdier, længsel efter at finde identitet og sammenhæng, længsel efter at kunne spore mening med tilværelsen. Og ganske mange søger evangeliets hjertevarme budskab om en Gud, som er så længselsfuld efter at lade os komme ham nær, at Han bortskaffede alle skyldbreve, som var imod os, ved at lade Jesus Kristus fuldt ud betale og indfri skyldbrevene. (Kol. 2,14)

Lad os med hjerte og hænder vandre frimodigt i fællesskab med Jesus Kristus, troens banebryder og fuldender.

Søren Viftrup, seniorpastor